Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune în una din formele cerute de lege

pentru timpul când nu va mai fi în viață.Testamentul poate fi olograf sau autentic.

  • Testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat și semnat de mâna testatorului, sub sa este lovit de nulitate absoluta.
  • Testamentul este autentic dacă a fost autentificat de un notar public sau de o altă persoană învestită cu autoritate publică de către stat, potrivit legii.
  • Avantajele testamentului autentic sunt că acesta face dovada până la înscrierea în fals, se păstrează un exemplar în arhiva notarului public, neexistînd riscul distrugerii acestuia și că se înregistrează în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților (RNNEL), dar fără a fi comunicat un exemplar, astfel păstrându-se confidențialitatea înscrisului.