• Acte de proprietate
  • Cartea de identitate/Pasaport (Procura autentică în original, daca este cazul)
  • Extras de informare ce va fi obtinut de parti sau notarul public la cerere – cu cel putin 4 zile înainte de semnarea contractului (daca a fost intocmită documentația cadastrală și au fost efectuate formalitățile de intabulare)

NOTA! Părțile pot solicita notarului public inscrierea in cartea funciara a imobilului a promisiunii de vânzare-cumpărare.