Notarul public este abilitat, în baza art. 375 din noul Cod civil, să constate desfacerea căsătoriei prin acord a soţilor şi să le elibereze certificatul de divorţ, indiferent dacă au sau nu copii minori născuţi din căsătorie, din afara acesteia sau adoptaţi.

ACTE NECESARE:

  • Certificat de căsătorie
  • Certificatele de naștere ale soților
  • Cartea de identitate/Pasaport
  • Certificatele de naștere ale copiilor minori (dacă este cazul)

Termenul acordat pentru eliberarea certificatului de divort este de 30 de zile din data depunerii cererii la biroul notarial.

În cazul divorțului când soții au copii minori este necesară efectuarea de către Serviciul de autoritate tutelara a unei anchete psihosociale prevazută de art. 375 Cod Civil la domiciliul în fapt al minorului.