Soții pot alege înainte de încheierea căsătoriei sau în timpul căsătoriei un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale de bunui.

Regimurile matrimoniale prevazute de legislația noastră sunt: regimul comunității legale de bunuri, regimul comunității convenționale de bunuri și regimul separației de bunuri.

Convenția matrimonială se încheie, sub sancțiunea nulității absolute, în formă autentică, cu consimtământul tuturor părților.

Prin alegerea regimului comunității convenționale soții pot stabili: includerea în comunitate, în tot sau în parte a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte sau după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor de uz personal și bunurilor destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei, precum și alte elemente ale regimului matrimonial.

Prin alegerea regimului separației de bunuri fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor dobândite în timpul căsătoriei în nume propriu.

ACTE NECESARE:

  • Certificat de căsătorie
  • Cartea de identitate/Pasaport
  • Actele de proprietate asupra bunurilor ce apartin soților