ACTE NECESARE:

  • Acte de proprietate (in original)
  • Cartea de identitate/Pasaport (Procura autentică în original, daca este cazul)
  • Extras de autentificare ce va fi obtinut de notarul public la cerere – cu cel putin 3 zile înainte de semnarea contractului (daca este cazul)
  • Certificat de atestare fiscală pentru luna în curs ce va fi obținut de la Consiliul Local competent – Directia De Taxe Si Impozite sau Primărie (în cazul în care sunt mai multi coproprietari sau proprietatea este dobândită în timpul căsătoriei, se va obține câte un certificat fiscal pentru fiecare coprorietar sau soț, după caz)