• Contractul de împrumut de consumatie este contractul prin care împumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeași sumă de bani.
  • În ceea ce privește obligația de restiutire a sumei de bani împrumutate contractul de împrumut încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu.