Contractul de comodat este actul juridic prin care o parte numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu oblicația de a-l restitui după un anumit timp.

ACTE NECESARE:

  • Acte de proprietate
  • Cartea de identitate/Pasaport (Procura autentică în original, daca este cazul)