Conform art. 149 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și activității notariale notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal.

  • faptul că o persoană se află în viaţă;
  • faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
  • faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
  • faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;
  • rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
  • certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe