• Acordarea de consultații juridice al căror onorariu se va scădea din onorariul actului notarial încheiat, dacă este cazul.
  • Cetățenii străini care cunosc limba egleză pot închia acte autentice română-engleză fară a mai fi nevoie de prezența unui traducător.
  • Se pot încheia acte bilingv, română-engleză fară a mai fi nevoie de prezența unui traducător.
  • Servicii de carte funciara (obtinere extrase de informare, notare în cartea funciară a diverselor acte, în condițiile legii, etc.).
  • Indeplinirea actelor în afara sediului, în limitele circumscripției terioriale ale Mun. București, în condițiile legii.
  • Posibilitatea efecturării programărilor în afara orelor de program.
  • Colaborarea cu diverși specialiși: ingineri cadastriși, avocați, executori judecătorești, precum și alții.
  • Obtinerea certificatului constatator pentru persoanele juridice on-line, in momentul autentificarii actului.