Când apelez la serviciile unui notar public?

Beneficiile de a apela la serviciile unui notar public sunt date de competenţele oferite de lege, notarului public, acesta îndeplinind o funcţie socială de mare importanţă. Prinicipiile activității notariale fiind imparțialitatea, toate părţile fiind asistate în mod egal, fără părtinire, eficiența, pregătirea juridică de înalt nivel. Astfel notarul public este un garant al veridicităţii şi legalităţii actelor.

 

În compețența notarului public întră redactarea de înscrisuri cu conținut juridic, autentificarea actelor, dezbaterea succesiunilor, divorțul prin acordul soților, primirea în depozit a diferitelor înscrisuri, sigilii și alte obiecte, redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor, certificarea unor fapte, legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor, darea de dată certă înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea şi legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit, activităţi fiduciare, în condiţiile legii, numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special, înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora și lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor.